about

wymiana barterowa

Nie stworzyłem Aparatu Dozoru by podbijać rynki. Stworzyłem go dla siebie, gdyż widziałem, że takiego urządzenia na rynku nie ma! Przy czym ja nie byłem bezsilny, ponieważ mogłem sam owe urządzenie sobie stworzyć. Najbardziej mi zależy, aby Aparat Dozoru mógł służyć Państwu. W związku z powyższym dopuszczam możliwość wymiany barterowej. Wiadomo, że wymieniany produkt musi być ekwiwalentem kwoty 1350,- PLN.

napisano 19.06.2021 r.

about

zmiana ceny

Witajcie, dnia 04.06.21 r. pisałem nt. prac nad dołożeniem do Aparatu Dozoru wejść radiowych działających na częstotliwości 433 MHz z wieloma kompatybilnymi czujkami. Tą zapowiedź udało się zrealizować. 4 wejścia z wszystkich 16-stu zostały podłączone do odbiorników radiowych. Natomiast 22.05.21 r. pisałem nt. prac nad detektorem syreny akustycznej, czyli narzędziem do tego, aby dowolny czujnik np. dymu za 15zł z marketu móc podłączyć pod wejścia Aparat Dozoru. Prace nad owym detektorem zostały zakończone. Działa świetnie. Proszę mieć świadomość innowacyjności zastosowanego rozwiązania. Musze znaleźć czas, ale raczej do 30.09 w MENU>FILMY pojawi sie materiał o numerze #5 przedstawiający m. in. nowe wejścia radiowe, oraz detektor syreny akustycznej.

Jednocześnie informuję, że od nowego roku 2023 aktualna cena 1500 PLN zostaje przez moją skromną osobę wypowiedziana! Nowa cena nie będzie wynosiła mniej niż 1800 PLN. Powodem takich zmian jest fakt, iż polskie prawo jest na tyle niespójne, że nie respektuje własnych przepisów. Rzekomo w działalności nierejestrowanej (dlatego kwota produktu nie mogła być wyższa niż 1400 PLN) mogę wystawiać fakturę, ale co z tego, skoro księgowość firmy zakupującej takiej faktury nie chce przyjąć. Dlatego też jestem zmuszony do załozenia firmy i wszelkich wydatków z tym związanych. Stąd też nowa cena.

napisano 03.07.2022 r.

aktualne zmiany

Chociaż urządzenie "Aparat Dozoru" jest już produktem skończonym - gdyż inaczej nie wychodziłbym do Państwa z jego ofertą - to jak to zwykle bywa przy urządzeniach zawiłych w swojej budowie zawsze znajdzie się coś, co możnaby poprawić. I takie też poprawki oferowanej Państwu "perełki" na bieżąco mają miejsce.

Tak więc jeżeli wynajęli Państwo produkt po wprowadzeniu poszczególnych zmian, wtenczas proszę wnioskować o podmianę, by można gwarantować Państwu poprawność działania urządzenia w jego najnowszej wersji.


29.03.2021 22:11:53 | W skrypcie usuwającym nazwy list SMS z różnych modułów odnaleziono błąd, który powodował nie skasowanie listy SMS w module CZUWANIE podczas skasowania wszystkich list SMS.
29.03.2021 22:15:49 | W module usuwającym nazwy list SMS odnaleziono błąd, który uniemożliwiał skasowanie listy SMS z modułu w menu USTAWIENIA, dot. przycisku ALARM.
11.04.2021 10:26:43 | Poprawiono komunikat na wyświetlaczu podczas zaniku zasilania oraz dodano do niego wyświetlanie czasu zdarzenia.
11.04.2021 18:57:52 | Poprawienie wysyłania sygnałów do układu watchdog. Wydłużenie przerw na wyświetlaczu w celu odciążenia urządzenia.
13.04.2021 20:05:49 | Kod zmieniono w taki sposób, aby brak wybranego stylu wyświetlania logów powodował domyślne wyświetlanie się stylu nr. 1.
19.04.2021 18:23:43 | Usunięcie błędu objawiającego się ciągłym resetowaniem się urządzenia po wysłaniu polecenia SMS mającego na celu zdalne (jednorazowe) jego ponowne uruchomienie.
19.04.2021 23:34:25 | Dodano możliwość SAVE,4,OK który powoduje skasowanie danych telemetrycznych zapisanych na wykresie.
21.04.2021 20:52:10 | Skrypty js odpowiedzialne za działanie witryny pobrano do własnych zasobów.
21.04.2021 22:36:58 | Pobraniem skryptu wykresu do zasobów własnych uniezależniono działanie tego modułu od dostępu do zasobów sieci.
28.04.2021 04:15:53 | Poprawienie błędu, który polegał na nie usuwaniu się listy SMS dot. sterowania po wydaniu polecenia skasowania wszystkich list numerów.
30.04.2021 06:35:45 | Zdarzenie w postaci braku dostępu do karty SIM wpisano do zdażeń nieprawidłowych, które w przy krytycznej liczbie zresetują urządzenie.
11.05.2021 16:43:38 | Uniezależenienie wyświetlania się symboli CSS awesome od połączenia internetowego. Symbole awesome zostały dodane do zasobów urządzenia.
12.05.2021 17:14:49 | Poprawa skryptu polegająca na zresetowaniu pamięci aktualnego stanu działania klimatyzatorów, gdy urządzenie zostanie ponownie uruchomione.
13.05.2021 15:39:39 | Sprawiono, że wyłączenie modułu klima wyłącza również cykliczne przełączanie się klimatyzatorów.
16.05.2021 18:53:58 | Umożliwiono dodawanie załączonych modułów oraz cyklicznie wykonujących się skryptów w kopii zapasowej oraz przywracaniu ustawień fabrycznych.
19.05.2021 15:59:06 | Logi w momencie tworzenia gdy wcześniej zostały skasowane nie miały nadanych odpowiednich praw, w związku z czym PHP nie mógł zapisywać do pliku.
22.05.2021 17:00:52 | Przyciśnięcie klawiatury powoduje mrugnięcie świateł syreny optycznej, co ułatwia obsługę klawiatury podczas hałasu, gdy nie słychać dźwięków buzzera.
25.05.2021 14:16:09 | Na wykresie dodano narzędzia umożliwiające kasowanie danych z wykresu oraz dokonywanie ręcznego zapisu.
25.05.2021 14:45:36 | Dodano możliwość odczytu godzin przełączania się klimatyzatorów z poziomu wbudowanej klawiatury i wyświetlacza.
29.05.2021 13:35:47 | Wprowadzenie zmiany kóra powoduje, że urządzenie będzie informowało powiadomieniem SMS zaraz po jego załączeniu.
29.05.2021 21:35:22 | Naprawiono błąd polegający na nie przywracaniu się ustawień fabrycznych modułu odpowiedzialnego za powiadomienia zasilania.
13.09.2021 15:47:01 | Na witrynie w menu > MEDIA zmodyfikowano opis mający ułatwić prawidłową obsługę urządzenia.
18.09.2021 23:47:11 | Drobna zmiana polegająca na chwilowym zaświeceniu się syreny optycznej po odczytaniu polecenia z klawiatury urządzenia.
25.09.2021 23:38:28 | Dodano możliwość dodawania/kasowania numerów GSM z których wysyła się wiadomości. Zmiany dokonujemy na wskazanych w wiadomości listach numerów GSM.
01.11.2021 01:40:54 | Wykrycie i skasowanie potencjalnie krytycznej luki o której ze względów bezpieczeństwa nie mogę napisać nic więcej.
13.12.2021 17:06:18 | Naprawiono poważny błąd konstrukcyjny, przez który zawieszony czujnik nie mógł zostać zresetowany automatycznie.